Om roklubben

 • Varde roklub blev stiftet den 9. maj 1939 og har i dag klubhus på Dr. Margrethes Vej 17 i Varde, direkte ved åen.
 • Faste roaftener er mandag og onsdag fra kl. 18. Der kan naturligvis roes alle ugens dage efter aftale i rosæsonen fra april til oktober.

  Typisk ror vi mellem 10 og 15 km på en roaften.
 • Formiddagsroning er pt. onsdag kl. 9:00
 • Klubbens både:
  4-årers inriggere 3 stk. Neptun, Poseidon og Triton.
  2-årers inriggere 3 stk. Thetis, Amfitrite og Galathea.
  2-årers gig 1 stk. Nereus.
  Single sculler 2 stk. Siv og Drejens.
  Havkajakker 2 stk. Sif og Ran.
  Adgang til kano 2 stk.  
 • Kontaktpersoner:
  • Formand
   Henning Pedersen
   tlf. 2625 6800
  • Rochef
   John Balje
   tlf. 2215 6431
 • Nye medlemmer optages i foråret, hvor der afholdes roskole.
 • Vort daglige rofarvand er Varde å, mellem Karlsgaardeværket i øst og Tarphagebroen i vest, i alt ca. 25 km rofarvand.
 • Motionsroning på varde å Motion på åen i frisk luft omgivet af fantastisk natur, samarbejde om roteknik i båden, udfordringer, engagement og socialtsammenvær er nøgleordene i klubben.
 • Madpakketure med andre klubber, hvor man mødes i forskellinge roklubber og roer en dagstur på ca. 25-30 km
 • Langture på flere dag  hvor vi ror i forskellige farvande rundt i Danmark og i udlandet.
 • Langdistancekaproning og Marathonroning i klubber rundt i landet.
 • E-roning på romaskiner Er et nyt tiltag hvor du roer på romaskiner sammen med 12 andre roere og følger Danmarks dygtigste instruktører på storskærm. 
 • Vi er ca. 50 medlemmer i klubben; ligelig fordelt mellem mænd og kvinder.