Gæsteroer

  • Deltag i roningen som gæsteroer

Er du frigivet roer og medlem af anden roklub under DFfR er du velkommen til at deltage i en roaften hos os.

Roning:

Mandag kl. 18.00-20.00

Onsdag kl. 9.00-12.00

Onsdag kl.  18.00-20.00

  • Udlån af inriggere

Ved roning opstrøms klubben udlånes inriggere kun med deltagelse af godkendte styrmænd fra Varde Roklub, da Varde å indeholder broer, sving og forhindringer i åbunden som kræver særlig lokalkendskab til rofarvandet.

Ved roning nedstrøms klubben til og med Ho Bugt udlånes inriggere til erfarne gæsteroere med langtursstyrmandskursus.

  • Overnatning i roklubben

Der er mulighed for overnatning samt adgang til bad- og køkkenfaciliteter i klubhuset. Roklubben ligger 300m fra gågaden i Varde med gode muligheder for bespisning. Nærmeste indkøbscenter er Varde Centret på Hjertingvej 15.

  • Priser

25 kr. pr. rosæde, pr. dag.
25 kr. pr. overnatning pr. person.

  • Kontaktpersoner
Formand Henning Pedersen tlf. 26256800
Rochef John Balje tlf. 22156431
Materialeforvalter Allan Haagen tlf. 23316410