LUK×

NYHEDER 2016

Sidste nyt - lør d. 28. maj af Lene Balje
Langtur til Limfjorden
Vi nærmer os langtursweekenden til Struer. Deltagerne kan se informationer om turen via den vedhæftede fil - clipsen herover.
Vi glæder os. Hilsen Aktivitetsudvalget.
Sidste nyt - lør d. 28. maj af John Balje
Svømmehal
Torsdag d. 26. maj aflagde 29 roere fra Varde Roklub DFfR svømmeprøven på 300m og nogle svømmede det dobbelte. Der var øvelser i iførelse af redningsvest på dybt vand samt entring i inrigger på dybt vand efter 3 mand over bord. Præmien var lidt blå mærker, men vi er jo roere. Vi lærte rigtig meget som vi kan tage med os ud på de åbne vande.
Der var i år igen saunagus til de seje roere med bademester Lars, som heller ikke svigtede mht. høj luftfugtighed i saunaen akompagneret af håndkældesving så man kogte over sammen med dufte af Pernod, AJAX(Kamilleblomst)og den sidste modstand blev slået ned med mentholdufte for lige at rense luftvejene. Desuden var der kaffe og mange lækre kager og tak til bagerne for dette og til alle fremmødte roere tak for opbakningen til arrangementet og et godt samarbejde for at det skal lykkes og det hyggelige samvær. I er en fornøjelse at være sammen med. Hilsen Rochefen. Se også billedarkivet med øvelserne.
Sidste nyt - fre d. 20. maj af John Balje
Indvielse Bådkran
Onsdag d. 11 maj 2016 var der indvielse af en ny bådkran i Varde Roklub. En ny æra er startet i klubben, hvor man har mulighed for at få bådene i og af vandet med en bådkran og dermed undgår tunge løft med ryggen, som vi hidtil har benyttet os af. Især klubbens 60+ roere har i flere år efterspurgt en god løsning og uden dem havde kranprojektet nok ikke eksisteret. Tusind tak fra bestyrelsen for jeres engagement i projekt og især til Jørgen Nielsen og Tage Stubkjær. Til indvielsen var også sponsorerne Sydenergi og Nordeafonden indbudt samt ugeavisen som er kilde til de mange fotos i billedarkiv. Se også ugeavisartikel th. blå clips over fotoet.
Instruktører er i fuld gang med at instruere styrmændene i klubben i brug af kranen ligesom 60+ erne er igang. Instruktionen har det klare formål at få bådene sikkert i og af vandet - altså at undgå skader på personer og både. Kranløsningen er så gennemtænkt at bådhold der samarbejder, kan løfte både i og af vandet på ca. 3 minutter. Hele klubben ønskes tillykke med den nye bådkran, som er blevet en succes såvel for 60+ erne som for øvrige roere. Kranprojektet vil gå over i Varde Roklubs historiebøger. Se de mange foto i billedarkiv.
Sidste nyt - tir d. 12. april af John Balje
Roskolen 2016
Roskolen er åben for nye medlemmer hver tirsdag hvor alle interesserede kan møde op og prøve en - rigtig robåd med årer - se foto øverst på hjemmesiden. Vi optager nye medlemmer til og med juni. Vi er 3 eller 5 personer i hver robåd, så det er en holdsport hvor vi forener det at have det sjovt og hyggeligt samtidig med at vi udøver en af de mest effektive motionsformer der findes, da vi konstant kører med rugbrødsmotoren ben, krop og arme som giver både styrke og kondition. Kom ned i klubben og få 1 gratis prøvetur.
Vi tilbyder roning lige fra alm. motionsroning, 60+ roning til kaproning på DM plan.
Efter roskolen tilbyder vi fællesroning hver man-tirs-onsdag aften og onsdag formiddag.
Kontakt os på sms 22156431 eller mail: kontakt@varderoklub.dk
Du møder bare op i løbe- eller træningstøj, for vi skal på vandet allerede første gang du møder op.
Se artikel fra ugeavisen ved at trykke på den blå clips over foto.
Sidste nyt - søn d. 3. april af John Balje
Standerhejsning
Vi brød med traditionen i år ved klubbens standerhejsning, da bestyrelsen pga. af påsken havde valgt at afholde standerhejsning på en hverdagsaften i stedet for søndag som vi plejer. Så det var med lidt spænding hvordan det ville blive modtaget af medlemmerne og hvor mange der ville møde op. Bestyrelsen blev positiv overrasket over at se så mange fremmødte roere 26 ialt kl. 19.00 tirsdag efter påske.
Roklubbens standerhejsningssang med tekst af Tove Kristiansen blev sunget og standeren blev hejst af Lene S.N og formand Henning holdt tale i bådhallen. Så var der kransekage, champagne og fælles hygge i opholdsstue. Rocheften berørte emner omkring sikkerheden ved skift i bådene, medbringelse af mobiltelefon i hver båd, samt øget fokus på starten af rotaget som omhandler - ingen sædekørsel før åren er i vandet og at det er benene der starter trækket inden kropsving og armene kommer på til sidst smile Vel mødt og vel roet til en ny sæson 2016. Se fotos fra standerhejsningen i billedarkiv
Sidste nyt - lør d. 26. marts af John Balje
Aktivitetskalender 2016
Kære Roere
Så står foråret for døren og aktivitetsudvalget har udgivet aktivitetstetskalenderen 2016. Se vedhæftet blå clips over foto th.
Klik på clipsen og udskriv aktivitetskalender, som også er fremsendt med din kontingentopkrævning via mail. Vi håber at du sæsonen igennem vil bakke op omkring aktiviterne i klubben, så vi får en aktiv og attraktiv roklub, med mange gode timer sammen i og uden for bådene.
Bestyrelsen værdsætter hver eneste gang du stiller i klubben til roning eller til et roarrangement eller frivilligt arbejde, så bidrager du til at holde roklubben kørende - på forhånd tak til Jer alle - Vel Roet!
Sidste nyt - lør d. 26. marts af John Balje
Kranprojekt
Varde Roklub har i en årrække efterspurgt og undersøgt mulighederne for at etablere en rampe eller en mindre svingkran til at sætte bådene i vandet med og få dem på land igen. Især seniorroerne 60+ som efterhånden udgør en stor del af klubben har efterspurgt den rigtige løsning. På grund af den kraftige strøm i åen faldt valget på etablering af en mindre svingkran. Tovholderne Jørgen Nielsen og Tage Stubkær har været krumtappen i hele projektet. Derudover har mange af klubbens medlemmer bidraget med deres arbejdskraft i etableringsfasen. Alle korttursstyrmænd skal gennemgå en instruktion i betjening af kranen som en del af styrmandsuddannelsen i Varde Roklub. Uddannelsen vil køre året igennem 2016 til alle styrmænd er fortrolige med opgaven. Opgaven er at kunne løfte bådene i og af vandet og udgå skader ved løftet. Se fotos i billedarkivet.
Sidste nyt - lør d. 26. marts af Lene Balje
Forårsklargøring
God opbakning til den traditonsrige forårsklargøring i roklubben. 38% af medlemmerne dukkede op. 2 timers effektive roere og så var roergometre, bådene, klubhuset, udendørsarealer klar til standerhejsningen som finder sted tirsdag d. 29. marts kl. 19.00
Bestyrelsen siger mange tak til de fremmødte og for Jeres flittige og effiktive indsats. Uden jeres opbakning havde vi ingen roklub, da alt klubarbejdet beroer på frivillighed. Se også fotos i billedarkivet.
Sidste nyt - lør d. 30. januar af John Balje
Vintertravetur
På en frostklar solskinssøndag i januar, stod der travetur i roklubbens kalender. Aldrig før var så mange mødt op for at deltage. Ca. 25 medlemmer og pårørende var med på turen langs åen, gennem skov og krat, op ad bakker og ned i dale i det billedskønne område mellem Sig og Nørreholm. Kaffe og kage blev indtaget ved den gamle mølle på Nørreholm gods - og efter gåturen hjem igen, blev ruten optalt til 8 km. i alt. En dejlig måde at bruge denne smukke søndag påsmile
Sidste nyt - søn d. 3. januar af Lene Balje
Rospinning vinter
Start på en frisk her efter nytåret og hold kondien ved lige vinteren igennem ved at deltage i Roklubbens rospinningsaktiviteter for hold. Rospinning udøves på et roergometer og styres af uddannede rospinningsinstruktører Ida, Lone, Lene B. og Lene S.N. Rospinning er egnet for alle klubbens medlemmer uanset kondition, styrke og alder.
Book dig ind på et af holdene på rokort.dk
Vil du gerne prøve rospinning og er ikke medlem af klubben så sms til 22156431 - John

Mandage og Onsdage
Kl. 18.00 - 18.30 Ida - (Rospinningsinstruktør)
Kl. 14.40 - 19.10 Lene S.N.- Lene B. (Rospinningsinstruktører)
Kl. 19.20 - 19.50 Lone - (Rospinningsinstruktør)
Tilmelding på rokort.dk

Onsdage Seniorer 60+
Kl. 9.00
Tilmelding på rokort.dk

Lørdage
9.30-10.20 Lone er tovholder
Tilmelding på rokort.dk

Vi krydrer igen vintersæsonen med en månedlig omgang 4GP som er motionskaproning på roergometer og efterfølgende hygge med lidt ost og vin som vi på skift medbringer.
Det er naturligvis frivilligt om man vil deltage i 4GP og der er plads til alle uanset konditionsniveauet smile
Sidste nyt - søn d. 3. januar af John Balje
Aktivitetsplan Vinter
Kære medlemmer
Hermed aktivitetsplanen for vinteren og det tidlige forår 2016
Glæd dig til et velkendt gensyn med nogle af aktiviteterne - og så skal vi også prøve noget nyt. Se planen via clipsen herover.